Pro děti

Víš, co je kyberšikana?
Víš, jak se bránit?
Víš, co můžeš udělat pro sebe i pro druhé?

O tom všem se s námi můžeš dozvědět.

Setkáš se s námi ve škole, až za Vámi přijedeme, nebo pokud bys měl problém, můžeš poprosit rodiče, aby s Tebou zašel k nám, kde si o tom můžeme popovídat. Zároveň dokážeme poradit rodičům i Tobě, jak kyberšikanu zastavit a jak Ti pomoci.

Co je kyberšikana?

v překladu šikana, která se odehrává ve světě informační a telekomunikační techniky - tedy jakékoli ubližování pomocí mobilu, počítače, tabletu, internetu apod.

Nejčastěji se setkáte se zneužitím mobilního telefonu a internetu. Podle loňského výzkumu má každé druhé dítě na českém internetu zkušenosti s kyberšikanou. Rozsáhlý výzkum ukázal, že mezi nejčastější druhy kyberšikany patří verbální útoky, což je slovní napadání-nadávání, posmívání se(33%), obtěžování za pomoci prozvánění (24%) a vyhrožování či zastrašování (17%).

Ale pozor!!! I Ty by ses mohl stát agresorem, někdy děti páchají kyberšikanu a myslí si, že se nic neděje, myslí si, že je to jen legrace, že se z nudy pobaví a najednou jsou obviněni jako agresoři a to právem. V popisovaném výzkumu se děti přiznaly k tomu, že v nezanedbatelné míře jsou samy autory kyberšikany vůči svým vrstevníkům.

Kyberšikana má svá specifika oproti „klasické“ šikaně. Rozdíly jsou především ve velké anonymitě, ten, kdo je na druhém konci internetu si myslí, že o něm nikdo neví. Pachatel se cítí bezpečně, neboť si myslí, že se o něm nikdo nedozví, což není pravda, odhalit se dá každý počítač.

Možné způsoby ochrany:

  • Nejdůležitějším způsobem ochrany je prevence, která spočívá v informovanosti všech zúčastněných osob.
  • Povídejte si se svými rodiči, nebojte se jim svěřit s čímkoli z internetu. Svěřte se třeba učiteli. Teprve pak je možné problém účinně řešit.
  • Dbejte na vhodné zabezpečení počítače a telefonu, poproste rodiče, ať s Vámi zkontrolují antivirové programy. Buďte všímaví ke svému okolí a ke svým blízkým.
  • Najděte si na internetu něco o netiketě (etiketě na internetu), učte se vycházet s ostatními a buďte sami uctiví k ostatním lidem.
  • Rodič a pedagog by měli být Vaším vzorem v chování, ale i v používání informační a telekomunikační techniky.

Základní pravidla bezpečného používání a chování se na internetu:

Vždy používej IT techniku k předem stanovenému cíli.

Nevěnuj virtuálnímu světu nadbytek svého volného času, využij čas efektivně.

Chovej se tak, abys svými činy neubližoval jinému a zároveň se sám chraň před možným nebezpečím.

Používej techniku, které rozumíš a nesnaž se zbytečně jen „zkoušet“, zda se ti něco podaří.

Instaluj jen předem ověřené a známe programy. Neotevírej soubory, které neznáš nebo které Ti přišly v nevyžádané v mailové poště.

Používej kvalitně zabezpečený počítač, notebook, telefon.

Pamatuj, že silné heslo by mělo obsahovat velké písmeno, malé písmeno, číslici a nestandardní znak. Délka by měla být alespoň 8 znaků.

Měj na paměti, že heslo není jediný způsob zabezpečení dat. Používej šifrování k ukládání dat i ke komunikaci, používej certifikaci.

Nezapomínej na veškeré aktualizace operačního systému, který používáš.

Měj nainstalované vhodné programy, které chrání tvé bezpečí a chrání tvé zařízení před útočníkem.

Nedůvěřuj všem informacím, které na internetu nalezneš – nejsou vždy pravdivé.

Nešiř informace, které nejsou pravdivé, a jejich pravdivost nemáš dostatečně ověřenou.

Udržuj svá hesla v naprosté tajnosti a nikdy je nikomu nesděluj.

Komunikuj ve virtuálním světě jen s tím, s kým chceš Ty sám. Neodpovídej na nezačatou komunikaci s člověkem, kterého bezpečně neznáš.

Neboj se nevhodnou komunikaci ukončit a říci jasné NE.

Za žádných okolností nikomu nesděluj žádné osobní informace (jméno, příjmení, bydliště, školu, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, heslo, PIN, apod.).

Nikdy nikomu neposílej svoji intimní fotografii nebo video.

Nepoužívej webovou kameru s neznámou osobou. Tvé záběry si může někdo ukládat a následně je použít.

Uvědom si, že informace, které máš o sobě vyplněné v profilech na sociálních sítích, jsou de facto přístupné všem.

Útočník je vždy o krok napřed před postupným zabezpečováním.