Pro školy a školská zařízení

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážení pedagogové,

pokud aktuálně a rychle hledáte jakoukoliv informaci, zda se jedná o kyberšikanu, počítačovou kriminalitu či jiný jev, doporučujeme k přečtení nebo k prolistování naši příručku.

Pokud se o dané problematice chcete dozvědět více, nabízíme semináře pro pedagogy, akreditované MŠMT v rámci DVPP, za které obdržíte osvědčení a máte možnost v průběhu semináře prodiskutovávat danou problematiku s našimi lektory a řešit si zde aktuální specifika Vaší školy.

Ovšem, pokud již máte jistotu, že se něco děje a nevíte, jak na to, nabízíme konzultace, jak postupovat, pomůžeme Vám, přijedeme na místo, pokud o to požádáte, budeme se účastnit schůzky s dotčenými rodiči.

Dále nabízíme zážitkové interaktivní semináře pro žáky, semináře přizpůsobujeme dané věkové skupině, máme připraveny specifické semináře pro žáky 1. stupně základní školy a semináře pro žáky 2. stupně základní školy.

Semináře pro jednotlivé stupně základní školy jsou ještě individuálně připravovány pro jednotlivé věkové skupiny a upravovány dle aktuálních požadavků dané školy.

Samostatnou kapitolou jsou semináře pro žáky středních škol zaměřené převážně na počítačovou kriminalitu.

Služba Cena (Kč)
Seminář pro pedagogy od 8500 Kč + cestovné
Seminář pro žáky jedné třídy – dvouhodinový blok (2 x 45min) od 2800 Kč + cestovné
Intervence v žákovském kolektivu – vždy dva odborníci na danou problematiku od 1900 Kč/hod + cestovné
Zpracování zprávy – cena po dohodě se školou či rodiči dohodou
Mediace, facilitace, účast na výchovné komisi či případové konferenci dohodou